Etter 65 km

Thaisto Thorneus passerer med kanonfart o:27 fulgt av Tove og Tore 2 min etter. De gamle er fortsatt eldst! Men med tidsutlikning ligger Megård (9)bare 5 min bak og Karlstrøm (11) 6min. 3 0:274 0:295 0:291 0:326 0:359 o:3611 0:4010 0:4318 0:47 Kent me 8 spann er kun 5 min Les mer…