Engangslisens

Det er mulig å løse engangslisens i sekretarietet i forbindelse med registrering. Da Troms Quest ikke er et terminfestet løp er det ikke noe krav om at deltakerne har løst lisens, men det anbefales. Ulykkesforsikring er inkludert i lisensen ( http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lisenser.aspx ). Prisen på engangslisensen er 200,- Ta med kontanter.