Liste over påmeldte 2021. Påmeldinger blir godkjent først når innbetalt startkontingent er registrert. (Se reserveliste under godkjente påmeldinger!). Det er fint om deltakere, enten de står på lista over godkjente eller på reservelista, melder fra om eventuelle endringer så tidlig som mulig, og seinest 20. januar. Bytte av klasse seinest torsdag før løpet.

Reserveliste i prioritert rekkefølge:
1. Anne Labba 8-spann
2. Andrea Basso 12-spann
3. Roger Fossøy 12-spann
4. Tomas Vomacka 6-mila
5. Rita Dalberg 8-spann
6. May-Elin Balk Thomassen 6-mila
7. Dag Starup Moen 30 km
8. Laila Arvola
9. Tom Einar Vang
10. Magne Storstein