Beklager til alle at det har tatt slik tid med avklaring omkring treningsløp. Vi var avhengig av å få plass klareringer med grunneiere før vi kunne sette i gang.

Det er ikke mulig å endre løype og løpsbase på en slik måte at vi kan lage et fullverdig arrangement, men i og med at det er gode snøforhold på fjellet ønsker vi å lage et enkelt arrangement uten tilrettelagt infrastruktur.Opplegg blir som følger:
– Oppmøte på Svalheim i Dividalen Lørdag morgen. Det er ikke tilgang på hus/hytte, så sekretariat og all overnatting foregår rundt bålet eller i Lavvu/telt/bil.
– Registrering ved oppmøte.
– Start fra kl 11.30 til 12.30 med utklokking kontinuerlig når spannene er klar. Løypa går på merket skutertrase t/r Moskanjavri.
– Fire timer obligatorisk pause med mulighet til å legge hundene på bil.
– Felles middagsservering rundt leirbålet.
– Restart. Samme trase som på første runde, t/r Moskanjavri.
– Målgang samme sted som sjekkpunkt
– Åpen klasse med valgfritt antal hunder, 1 – 20.
– Det er opp til kjører og ivareta sikkerheten til folk og hunder på fjellet og kjører pakker sleden deretter.
Her er link til kart med en grov løypeskisse:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zW3xMyuWkbNg.kFW7_5ZQT9rY
Her er link til kart med veibeskrivelse:
https://maps.google.no/maps?saddr=%C3%98verbygd&daddr=Svalheim,+M%C3%A5lselv&hl=no&ie=UTF8&ll=68.884429,19.574718&spn=0.037166,0.150547&sll=69.526834,19.379883&sspn=4.625778,19.27002&geocode=Fbs6HQQdUW8mASlz6SKS99zaRTEjYI2oAoaHrw%3BFVHuGgQdIlwqASkBV_fByOvaRTHUCG4Y44ujmA&oq=Svalheim&mra=ls&t=m&z=13
 
Startkontigent kr 0,- for dette serveres lappskaus på sjekkpunkt.
Påmelding ved oppmøte, men vi ønsker tilbakemelding på hvem som kommer for å kunne gjøre nødvendige forberedelser.
Registrering kan gjøres til
 
Aslak Prestbakmo
aslak@oppnord.no
tel: 90985960
eller
Espen Prestbakmo
tel: +47 98 00 12 13
espen@undervegs.no