Start rekkefølgen for de som betalte startkontingenten innen 1. desember er klar. Etter første trekning vil deltagerene få startrekkefølge etter når betaling er registrer hos Troms Quest.

Startlisten kan sees her!