Årsmøte

10.juni 2021 kl 1800, på Vollan Gjestestue. Saker: * Godkjenning av innkalling * Valg av ordstyrer og referent * Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll * Årsmelding * Regnskap * Budsjett * Valg * Troms Quest 2022 * Høstsamling * Evnt * Villmarksløpet Eventuelle saker kan sendes til Les mer…