Påmelding

Påmelding
For Troms Quest 2018 er det elektronisk påmelding.
Påmeldingen åpner 1. oktober 2017.

Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt, og man kommer ikke inn på lista over påmeldte før betaling er registrert.

Siste frist for påmelding og betaling av starkontingent er 7. januar 2018 kl 1800.
Det er for 2018 satt et tak på maksimalt 60 deltakere uansett klasse.

Påmelding til løpet kan gjøres her.

Startkontingent
Startkontingent 17-mila 1400 NOK
Startkontingent 6-mila 600 NOK
Juniorklassen 600 NOK
Betales til kontonr: 4750.15.51917
BIC/SWIFT: SNOW NO22
IBAN: NO6847501551917

Adressér betaling til:
Tromsø og Omegn THK
v/ Kirsti Nyaas
Straumsvegen 1015
9105 Kvaløya
Norge

Merk innbetaling med TQ18, navn på deltager og løp. Kvittering på betalt start kontingent må forevises før start.

Startkontingenten må være betalt innen 1. desember dersom du ønsker å være med første trekning av startnummer. Etter 7. januar refunderes ikke startkontingenten, så fremt det ikke kan legges frem lege-erklæring eller veterinærattest. Ved eventuelt bytte fra 170km til 60km turklasse refunderes ikke mellomlegget etter 7. januar.

Dersom løpet skulle bli avlyst grunnet snømangel eller av annen sikkerhetsmessig årsak, blir startavgifta minus 200 NOK  refundert.

Startlisens til Hundekjørerforbundet er påkrevd. Engangslisens kan kjøpes på løpet og koster 200 NOK. Ta med kontanter.