Treningsløp 2 x 80km

Beklager til alle at det har tatt slik tid med avklaring omkring treningsløp. Vi var avhengig av å få plass klareringer med grunneiere før vi kunne sette i gang.

Det er ikke mulig å endre løype og løpsbase på en slik måte at vi kan lage et fullverdig arrangement, men i og med at det er gode snøforhold på fjellet ønsker vi å lage et enkelt arrangement uten tilrettelagt infrastruktur.Opplegg blir som følger:
– Oppmøte på Svalheim i Dividalen Lørdag morgen. Det er ikke tilgang på hus/hytte, så sekretariat og all overnatting foregår rundt bålet eller i Lavvu/telt/bil.
– Registrering ved oppmøte.
– Start fra kl 11.30 til 12.30 med utklokking kontinuerlig når spannene er klar. Løypa går på merket skutertrase t/r Moskanjavri.
– Fire timer obligatorisk pause med mulighet til å legge hundene på bil.
– Felles middagsservering rundt leirbålet.
– Restart. Samme trase som på første runde, t/r Moskanjavri.
– Målgang samme sted som sjekkpunkt
– Åpen klasse med valgfritt antal hunder, 1 – 20.
– Det er opp til kjører og ivareta sikkerheten til folk og hunder på fjellet og kjører pakker sleden deretter.