Løype

Beskrivelse
Start går v/ Råvatn, sørsiden av veien, derfra 500 m sørover til kraftlinje. OBS etter 2 km krysses veien til Dividalen. Denne traseen følges 3 km til Øvergård. Fra Øvergård kjøres det på Tamokelva i 1,5 km før løypa svinger østover og klatrer opp 50 m til Stormyra og Sverresvolltjønna.

Ca 6,5 km fra start, like etter Sverresvolltjønna kommer et litt krevende parti, traseen går først 100m på skogsbilveg før den vinkler 90 grader inn i ett tett skogholt. Løypa svinger seg ned sti/skogsbilveg frem til en krysser veien langs vannet og ankommer Lille Rostadvatnet ca 8 km fra start.

Nordlige/Østlige bredd av Lille Rostadvannet følgen de neste 10 km. Løypa tar av fra vannet i god tid før Rostadelva kommer ut i vannet (OBS, dette utløpet må ungås, tynn is.) og går gjennom et skogholt ut på Rostadelva. Etter ca 500 m på Rostadelva tar løypa av elva mot sør, krysser den kommunale vegen og fortsetter opp Sørdalen langs skogsbilveg og sti.

Etter ca 30 km ankommer man Devdesjavri 450 moh. Dette er vendepunkt for 60 km. Herfra følges Vestsiden av Devddesjavri. OBS Løypa runder vannet, det er viktig å passe på at en på km 32 tar 90 grader til venstre i veikryss. Om en kjører rett frem her ender man opp ned i Dividalen.

Etter å ha rundet vannet langs med bredden svinger traseen opp Devdesvoupmi og klatrer opp over skoggrensa. På km 40 vinkler sporet østover og krysser Devdesvoupmi, før det på km 43 vinkler nordover. De neste 10 km går på snaufjellet på NØ siden av Devddesvoupmi. Dette er løypas høyeste punkt, 700 moh. På km 53 Går sporet bratt ned lia mot skogen, vær OBS. Vel nede i Skogen kommer man tilbake på tidligere trase som følges tilbake til mål.

Aktuelle kartblad er: 1533 II Fjellfroskvatnet, 1532 I Dividalen og 1632 IV Rostadalen.

Lengde på løypa er ca 85 km.

Spørsmål kan rettes til rennleder Ingvild Østli Johansen, tlf 994 75 312