Regler

Troms Quest vil fra sesongen 2018/2019 være et terminfestet hundeløp. Dette medfører at reglementet til Norges hundekjøreforbund følges. Det er kjørers ansvar å sette seg inn i reglementet før løpsstart. Last ned reglement.


Egne regler Troms Quest

Klasser
– 12-spanns klasse 180km (9-12 hunder)
– 8-spanns klasse 180km (1-8 hunder)
– Junior 130 km 6 spann
– 65 km turløp med 1-8 hunder
– 30km med 4 hunder

For å starte i en av 180 km klasene må deltaker være fylt 18 år senest løpsdagen.
For 60 km turløp er nedre aldersgrense som for juniorløpet (15 år i løpet av kalenderåret). Ingen øvre aldersgrense.

Vi regner hver ekvipasje som kjører, slede og hundespann. Det er ikke tillatt med tobent passasjer i sleden under løpet. 

MAKSTID:
Det vil bli satt tidsfrist under løpet. 150% av middeltiden til de tre første kjørerne. Eksempel: Om de tre første tidene er 6.04, 6,18 og 6.30 vil middeltid bli 6.13. Svakeste tid inn til sjekkpunkt blir da 6.13 + 3.07 = 9.20! Her vil vi selvfølgelig bruke sunn fornuft og skjønn under rådende forhold. Men i utgangspunkt vil tidsbruk utover dette kunne medføre diskvalifikasjon.

Start
Det startes med 1 minutt intervall mellom spannene. 18-mila åpen klasse starter først, deretter 8-spann klasse, så juniorklassen. 6-mila og RNB1 starter lørdag klokka 0900. Om en kjører ikke er klar til start må kjører vente til de andre spannene i samme klasse har kjørt ut. Tida regnes fra opprinnelig start-tidspunkt.

Juniorklassen 
For å delta i juniorklassen må kjører fylle 15 år i løpet av kalenderåret og ikke være eldre enn 18 år startdagen. For å få starte må det leveres inn samtykkeerklæring fra foresatte ved registrering. Løpet går over 2 x 6,5 mil, og følger traseen til turklassen på begge rundene. Det er 5 timer obligatorisk kvile + tidsutjevning på sjekkpunkt. Det kan startes med inntil 6 hunder men ikke mindre enn fem. Det må være minimum 4 hunder med til mål. Ellers gjelder samme regler som for de andre klassene. Obligatorisk utstyr som for 180 km klassen.

Dyrevelferd
Media har i det siste satt søkellys på dyrevelferd i langdistanseløp og Troms Quest har som mål at alle kjørere tar godt vare på hundene sine. Vi har ikke et stort vetrinærteam tilstede som kan gå gjenom alle spann på sjekkpunktet. Det er således den enkelte kjørers ansvar å ta vare på sine hunder etter gjeldene regler og normer for god dyrevelferd. Alle ønsker å se friske, skadefrie og glade hunder gjenom hele løpet. Om vi ser at det er spann der dyrevelferden ikke blir i varetatt vil vetrinær og løpsledelse ta dette opp med de det gjelder.

I 12-spanns klassen kan man ta ut maksimalt 4 hunder
I 8-spanns klassen kan man ta ut 3 hunder
Junior må komme i mål med minst 4 hunder.

Jury, TD samt rennleder har sammen rett til å nekte videre deltakelse dersom noen velger å kjøre med halt/syk hund. 
Vi har også satt en grense for når man sist kan forlate sjekkpunkt. Dette av hensyn til frivillige, samt dyrevelferd. 

 

Nedre aldersgrense for hunder som deltar i Troms Quest er 18 mnd startdagen.

Vaksinasjon
Troms Quest følger vaksinasjonsreglementet til Norges hundekjørerforbund. I tillegg anbefaler vi alle å vaksinere mot kennelhoste.

Obligatorisk hvile og sjekkpunkt
For 18-mila og juniorklassen kjøres det totalt to runder på henholdsvis 9 og 6 mil. På sjekkpunkt Råvatn tas det ut 5 timer obligatorisk hvile pluss tidsutjevning. Kun halm og kaldt vann på sjekkpunkt og vann kan kun hentes fra vannkilde bestemt av arrangør. Hundemat, fôrkoker, sjekkpunktutstyr, etc er på sleden fra start.
Det er ikke noe depot på Troms Quest så alt en ønsker å benytte på sjekkpunkt må være med fra start. Det er ikke anledning til å sette igjen utstyr på sjekkpunkt. Alt som er med i sleden fra start skal være med i sleden til mål (gjelder ikke mat til kjører som benyttes underveis).

Alt stell av hunder, tilbereding av hundemat, foring av hunder, reparasjon og sjekk av utstyr skal utføres på sjekkpunktets oppstallingsområde og kan kun utføres av hundespannets kjører.
På sjekkpunkt er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start.

Det vil for sesongen 20/21 være Villmarksjekkpunkt hvor det vil være mulighet for kjørere å trekke inn i lavvo for å varme seg, samt få et varmt måltid. Handlere vil ikke ha anledning å oppholde seg på sjekkpunktet, med unntak fra å hente ut syk eller skadet hund. 

Hjelp fra utenforstående
Det er ikke tillatt å motta hjelp fra utenforstående til annet enn bremsing/styring av spann inn til og ut fra sjekkpunkt.

Offentlig veg
Det er ikke tillatt å følge offentlig eller brøytet veg annet enn der arrangøren har bestemt.

Igjensetting av hund
Det er anledning å sette igjen hunder på sjekkpunkt. Hund som blir tatt ut av spannet skal meldes til sjekkpunktsansvarlig av kjører.

Kjøreline og refleks
Det skal være wire i kjørelina/midtlina. Det skal være refleks på lederhundene eller nakkelina mellom lederhundene. Det bør og være refleks på sleden, samt på kjørers bekledning.

Sledebytte
Det er mulig å bytte tom slede mot tom slede om sleden er skadet og ikke mulig å reparere. Byttet skal meldes til sjekkpunktansvarlig.

Målstrekke
Målstrekket er fra en kommer ned på Tamokelva og inn til mål på Skjold. Dette gjelder kun på siste runden. På denne strekningen er en ikke pliktig å slippe forbi spann som tar en igjen.

NB!
Kjører er ansvarlig for at halm blir samlet sammen i søppelsekker. Handler kan og gjøre dette etter at spannene har forlatt sjekkpunkt, men det er kjører som står som ansvarlig for at det blir gjort.

Obligatorisk utstyr

For 18-mila og junior er følgende utstyr obligatorisk:

 • Kompass og kart over område med inntegnet løype, eller GPS med sporlogg
 • Funksjonell snøspade.
 • Liggeunderlag og vintersovepose (-20).
 • Operativ vannkoker, dvs skal til enhver tid ha tilstrekkelig brennstoff til å kunne varme nok vann til det antall hunder en har i spannet.
 • Søppelsekk.
 • Ekstra bekledning, Langt undertøy, jakke, bukse sko.
 • Førstehjelpsutstyr.
 • Hodelykt og batterier.
 • 4 sokker per hund (i sleden eller på hundene).
 • Fyrstikker.
 • Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon, slik at arrangøren kan se hvor du oppholder deg. Denne skal være i lomme på kroppen.
 • Nødproviant til kjører som holder for 24 timer.
 • Wire eller kjetting for hund som hviler på sjekkpunktet (f.eks wirenakkeline i kombinasjon med linesett med wire i).
 • Snack godkjennes som nødfôr til det antall hunder som er med i spannet. Kan brukes av under veis men skal være med i sleden fra start og ut fra obligatorisk hvile. Det er kjørers ansvar å ha tilstrekkelig med hundefor til hundene om man skulle få en uforutsett stopp på sporet.
 • Sledebag som er stor nok til å frakte hund i.

For seks-mila og tre-mila er følgende utstyr obligatorisk:

 • Kompass og kart over området.
 • Funksjonell snøspade.
 • Liggeunderlag og vintersovepose (-20).
 • Førstehjelpsutstyr.
 • Hodelykt og batterier.
 • For til hundene.