Årsmøte

10.juni 2021 kl 1800, på Vollan Gjestestue. Saker: * Godkjenning av innkalling * Valg av ordstyrer og referent * Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll * Årsmelding * Regnskap * Budsjett * Valg * Troms Quest 2022 * Høstsamling * Evnt * Villmarksløpet Eventuelle saker kan sendes til leder Tommy Theodorsen eller Silje Myromslien Eide. Minner om at det er mulig å kjøpe middag på Vollan gjestestue før Årsmøtet Ber alle om å Les mer…