Påmelding stengt

Siste frist for betaling startavgift var 7 januar. Vi tar heller ikke imot flere påmeldinger etter denne datoen da dette vanskeligjør den videre planleggingen av løpet.

Om det er noen som har glemt å betale startkontingent men skal kjøre løpet så gi neskjed til rennleder så fort som mulig eller så blir dere tatt av startlista og regnes som ikke startende.