Den røde lanterna er inne

Siste spann, Bjørn Solseth er nå inne på Råvatn og vi forbereder oss til premieutdeling og middag.bjorn