Viktig informasjon/Important information!

Viktig informasjon angående betaling av startavgift for utenlandske kjørere/Important information regarding transferring the registration fee from a foreign bank account

Alle som betaler fra utenlandsk bankkonto må huske å legge til 50 NOK til startavgiften, da dette trekkes automatisk som gebyr ved betaling fra utlandet.

If your transferring the registration fee from a foreign (non-Norwegian) bank account, please make sure you add another 50 NOK, since this amount is automatically withdrawn as a administration fee by the bank.

Thank you!